ภาษาอังกฤษไม่ดีทำอย่างไร โค้ชบีช่วยด้วย!…โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

คุณวิชุดาเป็นผู้บริหารฝ่ายขายของบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย เธอมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของเธอ เธอเข้ารับการอบรมด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษาหลายแห่ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เธอตัดสินใจรับการโค้ชจากผู้เขียนเพื่อให้ผู้เขียนช่วยทำให้เธอสามารถแสวงหาวิธีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะกับเธอ และทำให้เธอพัฒนาทักษะได้อย่างประสบความสำเร็จ
Confusing Face

ผู้เขียนตอบตกลง และอธิบายให้เธอเข้าใจถึงบทบาทของผู้เขียนในฐานะโค้ชที่จะช่วยเธอให้ทำความเข้าใจ และแสวงหาวิธีการต่างๆด้วยตนเอง แต่ยินดีที่จะเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา (Mentor) บ้าง ตามคำร้องขอของเธอ แนวทางการโค้ช ผู้เขียนจะมุ่งไปที่วิธีคิดมากกว่ารายละเอียดของปัญหา เพราะเมื่อวิธีคิดได้รับการพัฒนา พฤติกรรม และการกระทำย่อมเปลี่ยน สิ่งสำคัญจึงอยู่ที่วิธีคิด ไม่ใช่รายละเอียด

ทั้งนี้ กระบวนการโค้ชที่ผู้เขียนใช้ในการโค้ชวิธีคิดของคุณวิชุดาเป็นดังนี้

– ทำความเข้าใจความเป็นจริงในปัจจุบัน
– สามารถกำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างสอดคล้อง
– วางกลยุทธ์การทำให้เป้าหมายเป็นจริง
– กำหนด Action สำหรับกลยุทธ์ข้อแรก

ผู้เขียนตั้งคำถามหลายคำถามเพื่อให้คุณวิชุดาสังเกตการณ์วิธีคิดของตนเอง สามารถเชื่อมโยง และเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตนเอง เช่น คุณวิชุดามีความรู้สึกอย่างไรเวลาคิดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง? การพัฒนาภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับเธออย่างไร ในระดับใด เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆ? ในที่สุด คำถามต่างๆทำให้เธอตระหนักถึงแรงจูงใจที่แท้จริงของเธอคือ เธอต้องการสร้างโอกาสใหม่ในการทำงาน หางานใหม่ในองค์กรใหม่ได้สำเร็จ ซึ่งความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจะเป็นเครื่องมือช่วยให้เธอบรรลุเป้าหมายนั้น ประเด็นที่แท้จริงจึงไม่ใช่เรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษ แต่เป็นการหางานให้ได้อันเป็นผลมาจากความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

เมื่อประเด็นที่แท้จริงมีความชัดเจน ผู้เขียนได้ถามคุณวิชุดาต่อว่าในเมื่อเป้าหมายที่แท้จริงคือ การได้งานใหม่โดยมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ แต่ภาษาอังกฤษมีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน คุณวิชุดาต้องการที่จะโฟกัสในด้านใดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด? คุณวิชุดาตอบว่า ขอเน้นด้านการพูดกับการฟังก่อน

ตอนนี้คุณวิชุดามีโฟกัสชัดเจนแล้ว ผู้เขียนจึงช่วยให้คุณวิชุดาเดินทางต่อไปสู่ขั้นตอนของการกำหนดเป้าหมาย โดยตั้งคำถามกระตุ้นให้เธอใช้จินตนาการถึงภาพที่เธอต้องการเห็น ต้องการเป็น และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เธอคิดว่าเหมาะสม และสุดท้ายให้เธอนำภาพที่เห็นมาสร้างเป็นเป้าหมายหนึ่งประโยคที่สร้างแรงบันดาลใจแก่เธอคือ “ภายใน 3 เดือน ได้งานใหม่อันเป็นผลจากความสามารถด้านภาษาอังกฤษ” หลังจากนั้นผู้เขียนได้ตั้งคำถามต่อเพื่อให้เธอสามารถกำหนดกลยุทธ์ และวิธีดำเนินการสำหรับกลยุทธ์ข้อแรก คือ การประเมินทักษะภาษาอังกฤษปัจจุบันของตนเอง

ในที่สุดคุณวิชุดาได้กลับไปพร้อมกับความพึงพอใจและความหวัง ตอนนี้เธอมีภาพใหญ่ของกลยุทธ์ และวิธีดำเนินการขั้นต้นแล้ว เธอขอบคุณผู้เขียน และบอกว่าคำถามของผู้เขียนทำให้เธอเข้าใจตนเองดีขึ้นว่าแท้จริงแล้ว เธอต้องการอะไร กลยุทธ์แต่ละข้อทำให้เธอรู้สึกถึงความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ ผู้เขียนกล่าวขอบคุณเธอที่ใช้ความพยายามอย่างมากในการคิด และชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของเธอ และนัดหมายการโค้ชเธอครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้า

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: