ผู้นำ: แนวทางการบริหารคนที่มีความแตกต่าง โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

ผู้นำ: แนวทางการบริหารคนที่มีความแตกต่าง

– ยอมรับว่าความแตกต่างเป็นเรื่องที่ดี

– สื่อสาร และแสดงตนเป็นแบบอย่างให้สมาชิกในทีม หรือผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับและเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกับคนที่คิดแตกต่าง หรือมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือ การมีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ร่วมกัน

– ใช้ประโยชน์จากความแตกต่าง ดึงศักยภาพแต่ละคนมาใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์

– ผสมผสานความแตกต่าง กระตุ้นให้เกิดการปลดปล่อยศักยภาพ และตอกย้ำถึงเป้าหมายร่วม หรือภาพใหญ่ของการทำงานที่ต้องบรรลุร่วมกัน

– สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ ที่เน้นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง สมาชิกในทีมควรมีทักษะการถามที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ทักษะการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening)

– ใช้การโค้ชเป็นเครื่องมือหลักในการทำงาน พัฒนาคน และปลดปล่อยศักยภาพ

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: