พลังอำนาจของการตั้งคำถาม (The Power of Questioning) โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

คำถามนั้นสำคัญไฉน? นี่คือ คำถามแรกที่ดิฉันใช้ถามผู้เข้าอบรมในโปรแกรม The Power of Questioning เชื่อไหมคะว่า คำถามที่ทรงพลังนั้นสามารถตรึงผู้ฟังไว้ได้อยู่หมัด โดยไม่ใช้ ‘การบอก’ (Telling) แค่ตั้งคำถามเท่านั้น มีการบอกบ้างเพียงเล็กน้อยกรณีตอบคำถามของผู้เข้าอบรม บางสถานการณ์ ดิฉันจะใช้คำถามเป็นคำตอบกลับไป

ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะ แต่มันเป็นความจริงค่ะ ทำไมคำถามจึงทรงพลังมากขนาดนั้นคะ และทำไมการใช้คำถามจึงตรึงผู้ฟังไว้ได้…การศึกษาด้านสมองชี้ให้เห็นว่า สมองของคนเรามีส่วนที่เรียกว่า Prefrontal Cortex ที่ใช้ในการคิดและตัดสินใจ ซึ่งสมองส่วนนี้มีขนาดเล็กมาก การทำงานของสมองส่วนนี้ต้องใช้พลังงานมาก และจะทำงานได้ดีภายใต้สภาวะการณ์ที่เหมาะสม เช่น สภาวะที่ปราศจากความเครียด ความคับข้องใจ และความวิตกกังวล

การตั้งคำถามที่มีคุณภาพภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจ ความรู้สึกปลอดภัยจะช่วยกระตุ้นให้สมองส่วนนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในการฝึกอบรม ดิฉันจะใช้ทักษะการถามประมาณ 80% ถ้าเป็นการโค้ช ดิฉันจะใช้ทักษะการถามเกือบ 100% และเชื่อไหมว่า ผลที่ได้น่าทึ่งมาก คำถามที่ดีทำให้ผู้เข้าอบรมและโค้ชชี่เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกิดการตระหนักรู้ และพบคำตอบที่กำลังแสวงหาอยู่ด้วยตนเอง รวมถึงการเรียนรู้ การค้นพบความคิดใหม่ๆ

เราทุกคนจึงไม่ควรละเลยทักษะการตั้งคำถามอีกต่อไป ถ้าปราศจากการตั้งคำถามและความอยากรู้อยากเห็น โลกนี้ก็คงปราศจากสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมใหม่ๆ ถ้าที่ปรึกษาไม่ตั้งคำถามลูกค้า ย่อมไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ ปัญหาของลูกค้า และไม่สามารถนำเสนอทางออกที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ได้ ถ้าพนักงานขายตั้งคำถามไม่เป็น ก็ย่อมไม่อาจประสบความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า โค้ชที่ถามไม่เป็น ย่อมไม่อาจกระตุ้นให้โค้ชชี่เกิดความเข้าใจตนเอง และปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง ผู้นำ ผู้บริหารที่ไม่ตั้งคำถาม ย่อมสูญเสียโอกาสในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ องค์กรย่อมไม่ได้รับการพัฒนา และปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การตั้งคำถามที่ทรงพลังจะช่วยขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ก้าวไปข้างหน้า คำถามช่วยปลดล็อคชีวิตเราได้ค่ะ

การที่เราไม่ตั้งคำถาม หรือตั้งคำถามที่ไม่ถูกต้องสร้างความสูญเสียมหาศาลที่ไม่อาจประเมินค่าได้ค่ะ ทั้งใน ชีวิตส่วนตัว การงาน สังคม และประเทศค่ะ ไม่มีคำถามที่ทรงพลัง ย่อมไม่มีคำตอบที่ทรงอำนาจ สมองของเราทุกคนมีความพร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เราอยู่แล้วค่ะ แค่เรารู้วิธีการให้อาหารสมอง สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ มั่นคง ฝึกฝนทักษะการตั้งคำถามที่ทรงพลัง และฟังอย่างลึกซึ้ง แล้วเราจะได้เรียนรู้ว่าคำถามที่ทรงพลังสามารถจะเปลี่ยนชีวิตเราได้มากอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

โฆษณา
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trackbacks

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: